دکتر محمدحسن امیریون

تحصیلات: دکتری مهندسی برق
شماره تماس:    53238379-80 (031)

داخلی 133

دورنگار: 53245010 (031)
:رایانامه m.h.amirioun@shr.ui.ac.ir

m.h.amirioun@gmail.com

  1. دکتری تخصصی مهندسی برق قدرت، دانشگاه تهران، تهران، ایران (1392-1396).
  • عنوان رساله:توسعه روش بهره ­برداری ریزشبکه ­ها و شبکه ­های توزیع چندحامل انرژی به منظور بهبود تاب­ آوری
  • اساتید راهنما: دکتر فرخ امینی فر-دکتر حمید لسانی

2. کارشناسی ارشد مهندسی برق (سیستمهای قدرت)، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران (1390-1392).

  • عنوان پایان نامه: برنامه ­ریزی بهینه شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی با در نظرگرفتن منابع تولید پراکنده و پاسخگویی بار
  • استاد راهنما: استاد احد کاظمی

3. کارشناسی مهندسی برق قدرت، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران (1386-1390).

  • عنوان پروژه:روش­های پیش ­بینی بار و قیمت برق در شبکه­ های توزیع هوشمند
  • استاد راهنما: دکتر غلامرضا یوسفی

This post is also available in: English